Kateřina Rojková

„Za všechno, co dnes vím, vděčím a pokorně děkuji svým milovaným průvodcům a učitelům, kteří mi trpělivě a pozorně pomáhají překonávat překážky na cestě k moudrosti.“

Kačka (1977) v pohybu, na cestě životem, v neustálé změně, která je jediná pravidlem života. Podobně jako stěhovaví ptáci, každou zimu odlétám do Indie, abych načerpala genius loci a mohla sdílet svou lásku k této kultuře a filozofii se všemi, kdo se pravidelně objevují na mých lekcích.

Indie

Do Indie se vracím pravidelně každou zimu posledních 18 let, a můj zájem objevovat nové a nové perspektivy této diverzní neuchopitelné a neuvěřitelné země neutuchá. Zájem o kultury Indie, jógovou filozofii a praxi se vynořil kdysi dávno a ovlivnil výběr mých studií na filozofické fakultě v Brně. Obor religionistiky/etnologie mi připadal tehdy to nejzajímavější na světě, především specializace na východní kultury. Zimní období v mém životě patří Indii, zde pracuji a zde se také věnuji sobě a svému osobnímu rozvoji. Samozřejmě nejvíce mne zajímá pronikání do světa jógového, a to není nic jiného než cesta dovnitř sebe.

Když se oteplí a sníh pomalu mizí do zapomnění, vracím se do Čech, abych sdílela nabité zkušenosti s těmi, které zajímá můj přístup k praxi a chtějí se mnou praktikovat.

Jógová praxe

V průběhu let jsem měla možnost praktikovat či pobývat v přítomnosti výborných učitelů, jak indických, tak evropských a jsem za to velmi vděčná. Pohled na jógu je v Evropě a Indii docela odlišný a já miluji kulturní odlišnosti a spojitosti a dávání věcí do souvislostí. Ovlivňuje mně i svět sádhuů, jóginů a světců – mystiků a jejich filozofie života. Ovšem pochopit tento způsob života potřebuje souvislosti – a ty já nacházím právě v Indii.

Jóga je odhalování vědomí. Především je to životní styl.

V mé vlastní praxi ashtanga vinyásy mne zajímá terapeutický přístup k tělu, dech a meditativnost, nebo chcete-li vnoření se dovnitř. Mně osobně vede jóga k vnitřní svobodě, k přítomnosti, zkvalitňuje moje vnitřní prožitky světa a reality.

To stejné se snažím sdílet s ostatními i na svých lekcích. Zvědomování automatických či nevědomých pohybů těla, zkvalitnění dechu a mentální práce s pozorností. Učím 12 let. Na lekcích sdílím s praktikujícími své vlastní zkušenosti, adjustmenty – tj. doteky, které – jsou-li prováděny terapeuticky – velmi prospívají tělu i mysli. Mí studenti mají v zimním období možnost ověřit si, zda je jejich vnitřní zájem o jógu opravdový a mají prostor pro svou praxi. Já v zimním období asistuji svému učiteli v Indii na mysore lekcích a provádím po památkách UNESCO především v Indii, Nepálu a Tibetu.

V letních měsících organizuji jógové semináře a retreaty, kurzy o ajurvédě, učím hathajogu a ashtanga vinyasu – tradičním způsobem – mysore lekce.

katka_uprava-fotek_ctverec-3-250x250.jpg
ab7a9326.jpg
katka_uprava-fotek_ctverec-10-250x250.jp