top of page

Jóga

Updated: Nov 28, 2022

V mém podání jógy vás budu seznamovat s poznatky, které jsem na své cestě nabyla. Sdělím vám vše co vím a co nevím, budu citovat z autoritativních spisů. Není dobré slepě věřit, proto nabádám, abyste uplatňovali vlastní rozum a vlastní úsudek, aby jste poznali, zda jsou tyto věci pravdivé nebo nepravdivé, musíte je sami praktikovat. Je potřeba tuto nauku studovat stejným způsobem, jako každou jinou exaktní vědu. Cílem a završením veškeré vědy je nalezení jednoty.

Rádžajóga navrhuje začít u vnitrního světa, u studia vnitřní přirozenosti, a touto cestou dospět k ovládnutí Celku - vnitřního i vnějšího prostředí.

Studium Rádžajógy vyžaduje dlouhý čas a vytrvalou praxi. Část praxe je tělesná, hlavní část je však zaměřena na aktivitu duševní. Mysl je s tělem velmi úzce propojena. Je- li mysl jen jemnější součástí těla, která může tělo ovlivňovat, pak je také logické, že tělo musí zpětně ovlivňovat mysl.

Je- li tělo nemocné, onemocní i mysl, je- li zdravé, pak se bude i mysl zdravě projevovat. Je- li tělo podrážděné, přenese se podrážděnost i do mysli a platí to samozřejmě i obráceně. Podrážděná mysl se projeví samozřejmě i podrážd'ěním těla. Je smutnou skutečností, že u většiny lidí je mysl z velké časti ovládána tělem a je v tom důsledku jen málo rozvinuta. Velká část lidí se schopností ovládat svoji mysl jen velmi málo odlišuje od zvířat.

Má- li člověk nabýt vlády nad svým duševním prostředím, potřebuje k tomu určité přispění fyzického těla . Jestliže je tělo pod dostatečnou kontrolou, je možné pustit se do manipulace s myslí. Touto manipulací dokážeme nad myslí získávat kontrolu, přimět ji k požadované činnosti a zaměřovat její soustřeďovací schopnosti podle vlastního přání.

Podle rádžajogína je vnější svět pouze hrubou podobou jemného světa vnitřního. Jemné je vždy příčinou a hrubé následkem. Vnější svět je tedy důsledkem vnitřní příčiny a totéž platí i o vnějších silách.

Člověk, který se naučí manipulovat se svými vnitřními silami, získává vládu i nad vnější přírodou.

Jogín si neklade o nic menší úkol, než ovládnout celý vesmír, veškerou přírodu. Chce dospět k bodu, v němž nad ním ,, přírodní zákony " nebudou mít žádnou moc, kde je bude moci všechny překročit. Stane se pánem vnitřních a vnějších jevů. právě stupeň tohoto ovládnutí určuje poprok lidské civilizace.88 views0 comments

Comments


bottom of page